Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tam Hợp

Xóm Tân Hợp - Tam Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An
0383888387
c2tamhop.qh@nghean.edu.vn